Rules
 1. Zabrania się używania obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, niesmacznych nicków, avatarów, a także nazw, opisów oraz topiców kanałów.
  1.1. Za nazwę, opis oraz topic kanału odpowiada jego właściciel.
 2. Zabrania się obrażania pozostałych użytkowników w jakikolwiek sposób (pw/czat kanałowy/poke).
  2.1. Wszelkie dowody proszę zgłaszać drogą mailową na admin@ts3-24.eu.
 3. Zabrania się „skakania” po kanałach.
 4. Zabrania się spamowania/reklamowania w jakiejkolwiek formie.
  4.1. Do spamu zalicza się również stosowanie syntezatorów mowy oraz nadużywanie mikrofonu (wrzaski, echo itp.).
 5. Zabronione jest nagrywanie rozmów i/oraz puszczanie muzyki na kanałach publicznych.
  5.1. Zakaz dotyczy również kanałów prywatnych, o ile właściciel kanału na to nie pozwolił.
  5.2. Wyjątkiem od tej reguły jest kanał "Poczekalnia", gdzie całodobowo gra bot muzyczny.
 6. Lista dostępnych środków komunikacji znajduje się na stronie głównej serwera - https://ts3-24.eu.
 7. Wejście na kanały "Chcę własny kanał" oraz "Potrzebuję pomocy" powoduje wysłanie powiadomienia do administracji.
  7.1. W przypadku braku administratracji online, możesz napisać ticket używając komendy !t (jako PW do MusicBota) lub skontaktować się z nami używając jednego z dostępnych środków komunikacji.
 8. Po otrzymaniu własnego kanału użytkownik zobowiązuje się maksymalnie co 2 tygodnie ustawiać aktualną datę kanału w polu "Topic" zgodną z formatem DD.MM.RRRR.
  8.1. W przypadku daty starszej niż 2 tygodnie od dnia sprawdzenia, kanał uznaje się za nieaktywny i podlega on usunięciu.
 9. Odwołania od banów można zgłaszać drogą mailową na admin@ts3-24.eu.
 10. Administracja ma prawo wchodzić na każdy kanał.
 11. Osoby należące do administracji mają prawo ukarać użytkownika który złamał regulamin w zależności od sytuacji banem lub kickiem.
 12. Administrator ma prawo wyprosić użytkownika z kanału bez podania konkretnego powodu.
 13. Zdanie administratora jest ostateczne i nie podlega dyskusji.
 14. Administracja serwera nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników na serwerze.
 15. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.
  15.1. Każda zmiana regulaminu jest obwieszczana na stronie głównej serwera, a także w socialmediach.
 16. Przebywanie na serwerze oznacza automatyczną akceptację powyższego regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2018r.
Server status
Admin status
Root Root
bruno63 Offline
Server Admin Server Admin
Juras Offline
MJeżewski Offline
Rwaczu Offline
eXar Offline
SharQ Offline
SharQ Offline